Harmonogram udzielania wsparcia szkoleniowego w formie zdalnej

Informujemy, że w dniach 22 – 26 lutego 2021 r. będzie realizowane szkolenie grupowe w formie zdalnej dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Moja działalność gospodarcza” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia. Usługa szkoleniowa będzie realizowana przez Doradztwo Biznesowo-Szkoleniowe Magdalena Wiśniewska, ul. Wojska Polskiego 17/14, 19-300 Ełk.

Szkolenie będzie realizowane w 3 grupach w formie zdalnej za pomocą MS Teams.

Grupa I

wykładowca – Magdalena Wiśniewska

godziny odbywania szkolenia: od poniedziałku do piątku od 900 do 1415 (przerwy: 1030 – 1045; 1215-1245).

Grupa II

wykładowca – Monika Koniecko

godziny odbywania szkolenia: od poniedziałku do piątku od 1400 do 1915 (przerwy: 1530 – 1545; 1715-1745).

Grupa III

wykładowca – Marek Chmielewski

godziny odbywania szkolenia: od poniedziałku do piątku od 1400 do 1915 (przerwy: 1530 – 1545; 1715-1745).

W najbliższym czasie wykonawca usługi będzie kontaktował się z Państwem emaliowo lub telefonicznie celem umówienia na przeprowadzenie testu połączenia zdalnego.

W pierwszym dniu szkolenia uczestnicy otrzymają na własność skrypt szkoleniowy w wersji elektronicznej.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzane będzie przez Uczestnika w każdym dniu korzystania z usługi szkoleniowej w formie e-maila, które będzie przekazywane prowadzącemu szkolenie.

Ewentualne miejsce odbywania szkolenia grupowego w formie stacjonarnej: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Ełku, ul. Grunwaldzka 1 – dotyczy to uczestników, którzy z powodu nieprzewidzianych okoliczności nie będą mogli wziąć udziału w szkoleniu w formie zdalnej.

Lista uczestników przypisanych do poszczególnych grup szkoleniowych:

Lp.GRUPA IGRUPA IIGRUPA III
1.E-8/2021E-1/2021E-36/2021
2.E-10/2021E-2/2021E-38/2021
3.E-11/2021E-3/2021E-44/2021
4.E-16/2021E-4/2021E-45/2021
5.E-17/2021E-5/2021G-3/2021
6.E-21/2021E-6/2021G-4/2021
7.E-30/2021E-7/2021G-5/2021
8.E-33/2021E-12/2021G-6/2021
9.E-35/2021E-13/2021G-7/2021
10.E-39/2021E-19/2021G-8/2021
11.E-40/2021E-20/2021G-9/2021
12.E-42/2021E-23/2021G-13/2021
13.G-1/2021E-24/2021G-14/2021
14.G-2/2021E-26/2021G-18/2021
15.G-10/2021E-28/2021G-19/2021
16.G-17/2021E-29/2021G-21/2021
17.G-24/2021E-31/2021G-22/2021
18.G-26/2021E-32/2021G-23/2021
19.G-27/2021xO-1/2021
20.O-2/2021xx

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *