Dokumenty do pobrania


Dokumenty wymagane przy wnoszeniu wybranych form zabezpieczeń dotacji

Blokada środków na rachunku bankowego

Poręczenie osób fizycznych

Weksel własny in blanco wraz z deklaracją

Obowiązek informacyjnyREGULAMIN PROJEKTU