WYŁONIENIE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

Powiat Gołdapski informuje, że zakończona została rekrutacja do I edycji projektu „Moja działalność gospodarcza”. Do udziału zakwalifikowanych zostało 58 kandydatów. Poniżej zamieszczamy listę rankingową.

LISTA RANKINGOWA DO I EDYCJI PROJEKTU

Zgodnie z § 7 ust. 23 Regulaminu projektu „Moja działalność gospodarcza” od decyzji Komisji Oceny Wniosków nie przysługuje odwołanie.