Rozliczenie poniesionych wydatków w ramach finansowego wsparcia pomostowego

Przypominamy, że zgodnie z §4 umowy o udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego rozliczenie wydatków nastąpi poprzez przekazanie do Biura projektu w Gołdapi w terminie do 14-go dnia kalendarzowego każdego miesiąca:

Brak przekazania wymienionych dokumentów będzie skutkowało wstrzymaniem wypłaty kolejnych transz wsparcia pomostowego.

Nabór wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego

Informujemy, że w dniach od 9 do 13 maja 2022 r. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego.

Finansowe wsparcie pomostowe jest bezpośrednią, bezzwrotną pomocą finansową mającą ułatwić utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorców w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Pomoc wypłacana będzie na wniosek przedsiębiorcy w wysokości nie większej niż 1 150 złotych miesięcznie, przez okres nie dłuższy niż 10 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy o udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego.

Continue reading „Nabór wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego”

Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (bez zaokrągleń)

Informujemy, że zakończona została ocena merytoryczna złożonych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Continue reading „Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (bez zaokrągleń)”

Nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Informujemy, że w dniach od 7 do 11 marca 2022 r. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Moja działalność gospodarcza”.

Continue reading „Nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej”