Rozliczenie poniesionych wydatków w ramach finansowego wsparcia pomostowego

Przypominamy, że zgodnie z §4 umowy o udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego rozliczenie wydatków nastąpi poprzez przekazanie do Biura projektu w Gołdapi w terminie do 14-go dnia kalendarzowego każdego miesiąca:

Brak przekazania wymienionych dokumentów będzie skutkowało wstrzymaniem wypłaty kolejnych transz wsparcia pomostowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.