Nabór wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego

Informujemy, że w dniach od 9 do 13 maja 2022 r. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego.

Finansowe wsparcie pomostowe jest bezpośrednią, bezzwrotną pomocą finansową mającą ułatwić utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorców w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Pomoc wypłacana będzie na wniosek przedsiębiorcy w wysokości nie większej niż 1 150 złotych miesięcznie, przez okres nie dłuższy niż 10 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy o udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego.

Należy złożyć w dwóch egzemplarzach następujące dokumenty:

  1. Wniosek o finansowe wsparcie pomostowe.
  2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Wnioski należy składać w Biurze projektu w Gołdapi:

Biuro Projektu
siedziba Starostwa Powiatowego w Gołdapi
ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap
tel. 87/615-44-30
godziny otwarcia poniedziałek 730-1600, wtorek – czwartek 730-1530, piątek 730-1500

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.