Biuro rekrutacyjno-konsultacyjne w Olecku nieczynne w dniu 08.03.2022 r.

Informujemy, że 08.03.2022 r. (wtorek) Biuro rekrutacyjno–konsultacyjne w Olecku będzie nieczynne.

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej można złożyć osobiście w:

Biurze projektu

siedziba Starostwa Powiatowego w Gołdapi

ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap

tel. 87/615-44-30

godziny otwarcia poniedziałek 730-1600, wtorek – czwartek 730-1530, piątek 730-1500

Biurze rekrutacyjno-konsultacyjnym w Ełku

w budynku Zespołu Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku

sekretariat Centrum Kształcenia Zawodowego

ul. 11 Listopada 24,19-300 Ełk

tel. 87/621-78-78

(czynne w okresie naboru w godz. 1530-1930)

Dokumenty można również przesłać drogą pocztową na adres Biura projektu w Gołdapi. O terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.