Nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Informujemy, że w dniach od 7 do 11 marca 2022 r. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Moja działalność gospodarcza”.

Przed złożeniem wniosków należy zapoznać się z Regulaminem projektu.

Należy złożyć w 2 egzemplarzach następujące dokumenty:

  • wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (wniosek o dotację),
  • załącznik do Wniosku o dotację – Biznesplan,
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  • inne (np. deklaracje współpracy, kopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, wykształcenie i doświadczenie zawodowe – nie dołączone wcześniej przy formularzu rekrutacyjnym) – 1 egzemplarz.

Kopię dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest w zakładce Dokumenty do pobrania.

Dokumenty należy składać:

Biuro projektu
siedziba Starostwa Powiatowego w Gołdapi
ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap
tel. 87/615-44-30
godziny otwarcia poniedziałek 730-1600, wtorek – czwartek 730-1530, piątek 730-1500

Biuro rekrutacyjno-konsultacyjne w Ełku
w budynku Zespołu Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku
sekretariat Centrum Kształcenia Zawodowego
ul. 11 Listopada 24,19-300 Ełk
tel. 87/621-78-78
(czynne w dni robocze w godz. 1530-1930)

Biuro rekrutacyjno-konsultacyjne w Olecku
siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku
ul. Armii Krajowej 30, 19-400 Olecko
tel. 87/520-18-01
(czynne w wtorek i czwartek  w godz. 1530-1930)

Dokumenty można również złożyć drogą pocztową na adres biura projektu. O terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.