Informacja dla bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy i biernych zawodowo – kandydatów do projektu

Informujemy, że osoby bezrobotne niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy oraz osoby bierne zawodowo są zobowiązane do złożenia wraz z formularzem rekrutacyjnym zaświadczenia z ZUS potwierdzającego ich status – przykładowy wzór zaświadczenia z ZUS.

Zaświadczenie można uzyskać w następujący sposób:

  1. składając wniosek do ZUS na druku US-7 o wydanie zaświadczenia – przykładowy wypełniony wniosek US-7;
  2. kandydat może również przy wsparciu beneficjenta lub samodzielnie wygenerować dane z konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Wydruk taki powinien obejmować przynajmniej informacje o braku tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej przez kandydata.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *