Spotkania z doradcami zawodowymi w dniu 25 stycznia 2021 r.

Informujemy, że zostały wyznaczone kolejne terminy spotkań z doradcami zawodowymi dla osób, których formularze rekrutacyjne posiadają następujące numery identyfikacyjne:

– w biurze rekrutacyjno-konsultacyjnym w Ełku w budynku Zespołu Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego, sekretariat Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. 11 Listopada 24

– w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1

– w biurze rekrutacyjno-konsultacyjnym w Olecku siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku, ul. Armii Krajowej 30