Nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Informujemy, że w dniach od 4 do 10 marca 2021 r. (bez soboty i niedzieli) odbędzie się nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Moja działalność gospodarcza”.

Continue reading „Nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej”

Harmonogram udzielania wsparcia szkoleniowego w formie zdalnej

Informujemy, że w dniach 22 – 26 lutego 2021 r. będzie realizowane szkolenie grupowe w formie zdalnej dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Moja działalność gospodarcza” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia. Usługa szkoleniowa będzie realizowana przez Doradztwo Biznesowo-Szkoleniowe Magdalena Wiśniewska, ul. Wojska Polskiego 17/14, 19-300 Ełk.

Szkolenie będzie realizowane w 3 grupach w formie zdalnej za pomocą MS Teams.

Continue reading „Harmonogram udzielania wsparcia szkoleniowego w formie zdalnej”